Începând cu data de 22 Octombrie, a intrat în vigoare  Legea nr.283/2022, care care modifică substanțial Codul muncii. Dintre modificările adoptate, considerăm că următoarele ar putea avea un impact semnificativ în activitatea societăţiilor:

 1. Un nou tip de concediu pentru salariații care oferă îngrijire membrilor familiei

Angajatorul are obligația de a acorda salariatului un concediu special în vederea îngrijirii unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de sprijin din cauza unei afecțiuni medicale grave. Durata maximă a acestui concediu este de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic și va fi acordat la cererea scrisă a salariatului. Totuși, prin documente interne (cum ar fi regulamente, politici speciale sau contractul colectiv de muncă), salariaților le poate fi acordat un astfel de concediu pentru o durată mai lungă.

Această perioadă nu va fi inclusă în durata concediului de odihnă anual și va constitui vechime în muncă și în specialitate.

Condițiile pentru acordarea acestui tip de concediu vor fi determinate pe baza ordinelor comune ale Ministrului Muncii și Ministrului Sănătății, iar angajatorii care refuză din motive nejustificate acordarea acestui concediu riscă sancțiuni între 4.000 lei și 8.000 lei.

 1. Absența salariaților de la locul de muncă pentru urgențe familiale

Salariatul va avea dreptul de a absenta de la locul de muncă în circumstanțe neprevăzute și speciale care decurg din apariția unei urgențe familiale, cauzată de boală sau de un accident cu condiția ca angajatorul să fie informat în prealabil și ca perioada de absență să fie compensată integral.

Numărul de absențe permise în astfel de circumstanțe este de cel mult 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Angajatorul și salariatul vor conveni asupra modului de recuperare a perioadei de absență de la locul de muncă.

 1. Program de muncă individualizat

Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toți salariații, cu acordul acestora sau la cererea lor. Acest tip de programe individualizate pot fi stabilite pentru o perioadă limitată sau determinată de timp,  iar angajatorul va trebui să prezinte, în scris, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii, motivele refuzului. Când acest program individualizat de muncă este realizat pe o durată limitată, salariatul are dreptul de a se întoarce la programul inițial la sfârșitul perioadei convenite. Salariatul are dreptul de a se întoarce la programul inițial de muncă chiar înaintea încheierii acestei perioade, dacă circumstanțele care au dus la individualizarea programului s-au schimbat.

 1. Transferul pe o poziție vacantă

Salariații actuali ai unei societăți vor avea dreptul de a solicita transferul pe un post vacant care să le ofere condiții de muncă mai favorabile. Un astfel de transfer poate fi solicitat doar dacă aceștia și-au încheiat perioada de probă și au lucrat la același angajator timp de cel puțin șase luni. Angajatorul va motiva în scris răspunsul la solicitarea făcută de salariat, în 30 de zile de la primirea cererii.

 1. Posibilitatea de a presta muncă în baza a două contracte individuale de muncă

Orice angajat are dreptul de a lucra pentru angajatori diferiți sau pentru același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă diferite, singura condiție fiind ca programul de muncă să nu se suprapună.

 1. Obligații noi de informare

Aceasta obligație privește despre elementele minime asupra cărora angajatorul trebuie să informeze candidații și angajații și care trebuie să fie incluse în contractul individual de muncă. Astfel, vor trebui furnizate următoarele informații suplimentare:

 • dacă munca este prestată în mai mult de un loc, trebuie să se menționeze dacă deplasarea între aceste locuri asigurată sau decontată de angajator;
 • în ceea ce privește salariul, modalitatea de plată va fi expres menționată;
 • pe lângă orele normale de muncă, persoana va fi informată cu privire la condițiile de lucru și de compensare/plată a orelor suplimentare și, dacă este cazul, la modul de organizare a muncii în schimburi;
 • în cazul perioadei de probă va fi necesar să se precizeze și condițiile, nu doar durata;
 • necesitatea menționării benficiilor acordate (de exemplu plata pentru asigurarea medicala privată sau a contribuțiilor suplimentare la pensia voluntară/profesională);
 • dacă munca se desfășoară în strainătate, trebuie indicată țara (sau țările) în plus față de durata perioadei de lucru.

Astfel, societățile vor fi nevoite să aducă modificări documentelor relevante, în special contractelor individuale de muncă și regulamentelor interne, pentru a se conforma cu obligațiile nou impuse.