• Acordarea de consultanță juridică în procedura de înregistrare a unei companii multinaționale care își desfășoară activitatea în domeniul IT în București, în ceea ce privește transferul de date personale ale angajaților în Ungaria și ulterior în SUA
 • producătoare de automobile, în ceea ce privește mai multe aspecte juridice legate de protecția datelor, cum ar fi: punerea în aplicare a unui sistem de protecție a datelor pentru toți distribuitorii săi (instrumentul Mystery Shopping), modificarea sau completarea anumitor documente utilizate în cadrul grupului în cazul utilizării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing și a comunicării de înscrisuri în conformitate cu legislația română, punerea în aplicare în România a unui sistem speak up line pentru angajați
 • Întocmirea unui Raport de Due Diligence pentru unul dintre cei mai cunoscuți și reputați CRO din China care operează în Uniunea Europeană; modificarea și completarea politicilor interne în vederea conformării companiei cu GDPR și elaborarea politicilor de protecție a datelor, notele de informare și consimțământ, acordurile de prelucrare a datelor și alte documente-cheie utilizate în activitatea zilnică de business; îndosarierea tuturor politicilor și documentelor în ceea ce privește protecția datelor și prezentarea interconectivității și a aplicabilității tuturor documentelor menționate anterior; organizarea și ținerea unor sesiuni de training în domeniul GDPR, divizate în două părți principale: prima parte referitoare la noțiunile generale și instituțiile reglementate de GDPR și a doua parte referitoare la procesarea datelor personale în activitățile de business ale companiei, securității, DPO-ului și ale reprezentanților
 • Întocmirea Rapoartelor legale de Due Diligence care analizează situația actuală a societăților în lumina GDPR, pentru societățile active în diverse domenii, cum ar fi: IT, logistică, formare on-line, marketing, recrutare și welfare
 • Redactare de documente necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor incluse în raport, asistată de departamentul HR și IT
 • Analizarea documentației comerciale și de dreptul muncii utilizate și furnizate de către unul dintre clienții noștri, o companie românească reputată în serviciile de întreținere și găzduire IT, având în vedere noile condiții impuse de GDPR. Recomandare în ceea ce privește modificările și completările necesare pentru o mai bună protecție a intereselor societății și pentru conformarea acestora cu condițiile GDPR
 • Asistarea și oferirea de consultanță juridică unei societăți române, filială a unei societăți americane, care oferă training-uri on-line și servicii de marketing
 • Redactarea raportului de analiză GDPR și oferirea de consultanță juridică în etapa de punere în aplicare a unui dezvoltator de software, având societatea-mamă în SUA
 • Redactarea raportului de analiză GDPR și a oferirea de consultanță juridică pentru punerea în aplicare a GDPR, în cazul unui producător de componente din plastic, având societatea-mamă în Germania
 • Pregătirea analizei GDPR și asistarea clientului în etapa de implementare, pentru cea mai mare companie românească de IT care prestează o mare varietate de servicii, de la găzduirea de magazine fizice și online până la organizarea de evenimente IT
 • Asistarea unei companii de software pentru punerea în aplicare a politicilor de protecție a datelor personale
 • Furnizarea către Buletinul Național de Protecție a Datelor a unor articole referitoare la teritorialitatea GDPR, DPO vs. reprezentanți în cazul în care subiectul GDPR este o societate cu sediul în afara Uniunii Europene, Clauze contractuale standard și alte câteva articole valoroase pentru companii locale