Prezenta Politică de confidențialitate (Politica) explică modul în care Hategan Attorneys colectează, utilizează şi gestionează informaţiile dumneavoastră cu caracter personal.

Hategan Attorneys se angajează să protejeze şi să respecte confidențialitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

Datele de identificare ale Hategan Attorneys

Denumire
Cabinet Avocat Hațegan Ioana

Număr de înregistrare la Baroul Timiș
27/1 din 19.04.2004

CIF
RO 19936503

Adresa sediului principal
România, județul Timiș, Timișoara, str. Ady Endre, nr. 11, ap. 1

Reprezentant
Av. Ioana Hațegan, în calitate de Partener Coordonator și titular al cabinetului

Telefon
0256/430 454

Fax
0256/436 5146

Email
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (cererilor în materia protecției datelor cu caracter personal)

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În funcție de calitatea dumneavoastră și de operațiunile întreprinse de Hategan Attorney în raportul în care vă aflați cu acesta, Hategan Attorneys prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • identificarea persoanei fizice;
 • date strâns legate de persoana vizată, precum studii, pregătire profesioală, experiență, interese, hobby-uri, expectații financiare;
 • date economice și financiare, precum situația financiară/fiscală a veniturilor, cheltuielilor, TVA, CIF, numărul contului bancar, datele cardului de credit, rapoartele de credit, alertele de fraudă;
 • date legate de proprietatea și bunurile persoanelor fizice, precum număr carte funciară, numere de înmatriculare, părți sociale;
 • identificatori personali/guvernamentali, precum CNP, număr și serie carte de identitate, număr de asigurări sociale, număr de permis de conducere;
 • date genetice sau legate de sănătate;
 • date biometrice, precum imaginea, vocea, orice alte informații care pot identifica persoana fizică prin raportare la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe în temeiul articolului 6 alineatul (1) se efectuează numai sub controlul unei autorități de stat sau atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate;
 • Informații colectate la utilizarea website-ului www.hategan.ro precum ora și data accesării website-ului și adresa de IP;
 • informații privind litigii relevante și importante sau alte acțiuni în instanță demarate împotriva dumneavoastră sau de către dumneavoastră, împotriva unui terț afiliat dumneavoastră;

Hategan Attorneys colectează datele cu caracter personal din următoarele surse:

 • direct de la dumneavoastră (în momentul în care solicitați consultanță juridică sau reprezentare din partea Hategan Attorneys, când prestați sau vă oferiți să prestați servicii pentru Hategan Attorneys, în momentul în care navigați website-ul nostru, urmăriți să începeți o colaborare cu Hategan Attorneys),
 • indirect de la clienții – persoane juridice (cu privire la datele cu caracter personal ale persoanelor implicate în proiectul juridic cu care a fost mandatat Hategan Attorneys de către client);
 • indirect de la colegi ai dumneavoastră din aceeaşi companie sau de la alţi parteneri contractuali – furnizori de bunuri și servicii/clienți ai Hategan Attorneys ori cu care aveți un raport juridic (precum birouri de credit, furnizori);
 • indirect, din surse publice (precum arhive publice, registre locale, naționale și internaționale, baze de date de informare publică, website-uri de informare publică, Monitorul Oficial, alte surse destinate informării publice).

Scopul prelucrării

În funcție de calitatea dumneavoastră și de operațiunile întreprinse de Hategan Attorney în raportul în care vă aflați cu acesta, Hategan Attorneys prelucrează categoriile de date cu caracter personal indicate mai sus pentru următoarele scopuri:

 • efectuarea demersurilor pentru încheierea unui contract de asistență juridică;
 • comunicări cu dumneavoastră necesare pe durata executării contractului de asistență juridică semnat cu Hategan Attorneys inclusiv cele referitoare la stadiul prestării serviciilor solicitate;
 • oferirea de consultanță juridică;
 • gestionarea relației de business dintre dumneavoastră și Hategan Attorneys referitoare la situația financiară, facturi, procesarea plăților, acoperirea cheltuielilor generate de serviciul solicitat;
 • prestarea serviciului juridic de către Hategan Attorneys și solicitat de dumneavoastră sau de compania pentru care lucrați, colaborați sau vă aflați pe poziții contrare ori în orice altă legătură cu un serviciu ce s-a solicitat Hategan Attorneys;
 • îndeplinirea obligațiilor legale ce cad în sarcina Hategan Attorneys, precum obligația de păstrare a evidențelor, de raportare a tranzacțiilor și a beneficiarilor reali ai tranzacțiilor la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în scopurile prevenirii și identificării fraudelor și infracțiunilor;
 • verificarea respectării politicilor și standardelor Hategan Attorneys;
 • efectuarea demersurilor pentru încheierea, executarea și încetarea contractelor de colaborare;
 • respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor noastre legale;
 • asigurarea securității bunurilor și persoanelor la sediul Hategan Attorneys, precum și a securității și confidențialității bunurilor informaționale, documentelor și a altor elemente de stocare a informațiilor Hategan Attorneys;
 • informări privind newsletter-uri redactate exclusiv de avocații colaboratori ai Hategan Attorneys;
 • informări privind evenimentele organizate de Hategan Attorneys și/sau partenerii săi de afaceri;
 • în alte scopuri cu respectarea obligațiilor legale de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracater personal

Orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc pe baza unuia dintre temeiurile indicate mai jos:

 • consimțământul dumneavoastră ca temei juridic pentru colectarea, stocarea și utilizarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabilă;
 • executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte, sau Prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră;
 • respectarea unei obligații legale;
 • protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • justificarea unui interes legitim al Hategan Attorneys sau al unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

Acolo unde prelucrarea se bazează pe consimțământ, aveți posibilitatea să îl retrageți. În măsura în care doriți să vă retrageți consimțământul, va rugam sa adresati refuzul dumneavostră la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea, puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment, prin simpla accesare a link-ului de „dezabonare” de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente.

Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, în funcție de raportul pe care îl aveți cu Hategan Attorneys, acesta va transmite datele dumneavoastră cu cararcter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • avocaților colaboratori ai Hategan Attorneys cărora le sunt repartizate proiectele și solicitările dumneavoastră;
 • alți specialiști din domeniul juridic, inclusiv mediatori, notari publici, executori judecătorești, consultanți sau experți implicați în cauza dumneavoastră, în cazul în care transmiterea datelor este impusă prin obiectul lucrărilor aferent cauzei dumneavoastră;
 • instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau în scopul unui proces de soluționare alternativă;
 • societățile bancare, la plata prețului serviciilor Hategan Attorneys;
 • prestatori de servicii contractați de Hategan Attorneys care, pentru prestarea serviciilor contractate, pot solicita anumite date cu caracter personal (firma de curirat care prelucrează numele reprezentantului legal și numărul său de telefon pentru expedierea bunurilor în numele și pentru Hategan Attorneys).Hategan Attorneys va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în relația cu respectivele persoanei împuternicite;
 • firme de avocatură sau de consultanță străine în scopul obținerii de consultanță juridică străină, atunci când o astfel de consultanță este impusă de soluționarea mandatului încredințat de dumneavoastră sau de societatea din care faceți parte;
 • autorități și instituții publice care prestează servicii pentru controale împotriva spălării banilor, reducerea riscului de credit și în alte scopuri de prevenire a fraudelor și infracțiunilor și societăți care prestează servicii similare, inclusiv instituții financiare, birouri de credit și autorități de reglementare cu care sunt partajate datele respectiv.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziţie sau transmise către terţi şi în următoarele situaţii: (i) autorităţi publice, auditori sau instituţii cu competenţe în realizarea de inspecţii şi controale asupra activităţii şi activelor Hategan Attorneys, care solicită Hategan Attorneys să furnizeze informaţii, în virtutea obligaţiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorităţi publice sau instituţii pot fi: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau alte autorităţi cu competenţa de a verifica bazele noastre de date; (ii) pentru respectarea unei cerinţe legale sau pentru protejarea drepturilor şi activelor Hategan Attorney sau ale altor entităţi sau persoane juridice, precum instanţe de judecată.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operaţiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spaţiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Hategan Attorneys într-un stat nemembru al  UE va respecta cerinţele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în acelaşi timp a cerinţelor legale în vigoare. De asemenea, vom stoca datele dumneavoastră până la data retragerii consimţământului atunci când prelucrearea va avea loc în baza temeiului consimțământului dumneavostră.

În cazul în care Hategan Attorneys va stabili că are un interes legitim sau o obligaţie legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veţi fi informaţi în mod corespunzător în acest sens.

În cazul în care se inițiază o acțiune legală, datele cu caracter personal vor fi păstrate până la finalul acestei acțiuni, inclusiv eventualele perioade de apel sau recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.

În principiu, vă vom păstra datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, la expirarea acestor perioade sau la exercitarea unui dintre drepturile dumneavoastră, atunci când nu există o obligație legală cu privire la durata de stocare a acestora pentru HAT, vom elimina/șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

Securitatea prelucării datelor cu caracter personal

Hategan Attorneys a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru păstrarea securității și confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt stocate, prelucrate, transferate, accesate, precum și atunci când asupra lor este întreprinsă orice altă activitate de prelucrare.

Hategan Attorneys vă informează prin prezentul că evaluează şi actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Website-ul Hategan Attorneys și alte website-uri

Această pagină de Internet folosește cookie-uri strict necesare funcționării siteului. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de Cookie.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. precum și la numărul de telefon 0040-256.430.454.

Website-ul www.hategan.ro poate conţine link-uri către şi de la site-uri web terţe. Această Politică se aplică numai acestui site web, așa încât atunci când se accesează siteul tert (de ex. Facebook) trebuie  citite politicile de confidenţialitate ale acestora.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de Hategan Attorneys

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveţi dreptul de a obţine confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate şi, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal şi condiţiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

Dreptul de a solicita rectificarea și dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal: aveţi posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare în scopul iniţial (şi nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimţământul persoanei vizate, persoana vizată îşi retrage consimţământul şi nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată îşi exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ştergerea este necesară pentru conformarea cu legislaţia UE sau legislaţia română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societăţii informaţionale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerinţe specifice cu privire la consimţământ;

Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării: aveţi dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideraţi că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriţi să vă ştergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menţionate mai sus, însă dumneavoastră aveţi nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanţă; sau (iv) v-aţi opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

Dreptul de a vă retrage consimţământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum şi de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, în acord cu legislația aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-aţi furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent şi care poate fi citită automat, precum şi dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dumneavoastră sau executarea unui contract şi este efectuată prin mijloace automate;

Dreptul de a depune plângere în faţa Autorităţii de Protecţie a Datelor (ANSPDCP) şi dreptul de a vă adresa instanţelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

Informare

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. precum și la numărul de telefon 0040-256.430.454.

Hategan Attorneys, în calitate de operator, este exceptată de la obligația de a informa persoanele vizate, ale căror date cu caracter personal nu au fost obținute de la acestea, ci de la client, atunci când datele cu caracter personal trebuie să rămână confidențiale în temeiul unei obligații statutare de secret profesional, astfel cum este aceasta reglementată de art. 11 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Această Politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice actualizare va deveni aplicabilă din momentul publicării noii versiuni pe website-ul Hategan Attorenys sau din momentul în care v-a fost comunicată în orice alt mod.